Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/session/sess_2a960eb7e5014afd6b8c7aedae71a05a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php:2) in /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php:2) in /home/buttercupt/domains/buttercuptravel.co.th/public_html/view_tour.php on line 2
 Buttercuptravel
 
 

ไป-กลับ เที่ยวเดียว
ออกจาก
ปลายทาง
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
สายการบิน
ชั้นที่นั่ง
จำนวนผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่
เด็ก(2-12 ปี)
 
แสดงทัวร์  >> ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ (9W)
ประเทศ เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เมือง
ราคาเริ่มต้น 59,900.- บาท
รายละเอียด  
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2013-10-12 8 วัน G3BRU9W13101200 9W 59,900 ติดต่อเรา
2013-10-19 8 วัน G3BRU9W13101900 9W 59,900 ติดต่อเรา
2013-12-04 8 วัน G3BRU9W13120400 9W 59,900 ติดต่อเรา
2013-12-27 8 วัน G3BRU9W13122700 9W 59,900 ติดต่อเรา
2013-12-28 8 วัน G3BRU9W13122800 9W 59,900 ติดต่อเรา
2013-12-29 8 วัน G3BRU9W13122900 9W 59,900 ติดต่อเรา
2013-12-30 8 วัน G3BRU9W13123000 9W 59,900 ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม : 
 
วันที่ 1 : กรุงเทพ – มุมไบ

17.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์  P โดยสายการบิน เจ๊ท แอร์เวย์ (Jet Airway)พบกับเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยอำนวยความสะดวก

20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมุมไบ โดยเที่ยวบินที่ 9W 67
**คณะที่ออกเดินทางเดือนธันวาคม เที่ยวบิน 9W 67 จะเปลี่ยนเวลาเป็น 21.10 น.**
วันที่ 2 : มุมไบ – บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก

00.05 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองมุมไบ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง

02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์โดยเที่ยวบินที่ 9W 228
07.50 น.

ถึงท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5ชั่วโมง) บรัสเซลส์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium)ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปีค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก(Luxembourg)ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.)ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมันโบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุคอาคารรัฐสภาโบสถ์เซนต์ไมเคิลและป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้ แล้วนำท่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า เดินชมทิวทัศน์ของปราสาทจากจุดต่างๆของเมืองได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสามสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate)ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก สร้างให้เป็นของขวัญวันเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว ชมความยิ่งใหญ่ของ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

แล้วนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี นำชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg)ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5เชิญเดินเล่น ย่านถนน ZEILที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN  FRANKFURT หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือแม่น้ำไรน์ระหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน จนถึงที่ท่าเรือเซนต์กอร์ (St. Goar)นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น และปราสาทของโบราณอายุกว่า 600ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นและขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือบ๊อพพาร์ด (Boppard)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ เข้าชมมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157เมตร กว้าง 86เมตรยาว 144เมตรสร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารีอิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้าใน ย่านเมืองเก่าบริเวณถนนHohestrasseถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมือง เช่น สินค้าตราตุ๊กตาคู่,น้ำหอมออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BARCELO COLOGNE หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 : โคโลญ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเพชร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และเมืองท่าสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองที่มีสีสันทั้งกลางวันและกลางคืน ประชาชนมีอิสรเสรีภาพของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ มีลำคลองหลายสายตัดผ่านกลางเมืองอย่างที่สวยงาม ทั้งยังมีชื่อเสียงของเพชรที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถานที่เจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ จากนั้นถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมืองที่มี อนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ จากนั้นเดินเที่ยวชมย่านจัตุรัสดัม สแควร์ (Dam Square) แหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 : อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม – ศาลโลก - บรัสเซลส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฮก (Den Haag)เป็นที่ตั้งของคณะรัฐบาล และให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ที่คนไทยยังจำติดตรึง กับคดีเขาพระวิหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบรัสเซลส์ แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายสวยงาม ช็อคโกแลต เป็นต้น   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BRUSSELS CENTER หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 : บรัสเซลส์ – มุมไบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงบรัสเซลส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

10.10 น. ออกเดินทางกลับสู่มุมไบ โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 227
**คณะที่ออกเดินทางเดือนธันวาคม เที่ยวบิน 9W 227 จะเปลี่ยนเวลาเป็น 10.05 น.**
22.40 น. ถึงสนามบินมุมไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
**คณะที่ออกเดินทางเดือนธันวาคม เดินทางถึงเมืองมุมไบ เวลา 23.25 น.**
วันที่ 8 : มุมไบ - กรุงเทพฯ

01.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 62
**คณะที่ออกเดินทางเดือนธันวาคม เที่ยวบิน 9W 62 จะเปลี่ยนเวลาเป็น 01.55 น.**

06.55 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**คณะที่ออกเดินทางเดือนธันวาคม คณะเดินทางถึงเมืองไทย เวลา 07.40 น.**

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท 
8.มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น 
10.ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
11.ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์ซึ่งโดยมาตรฐาน 
2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน)

เงื่อนไขการจอง
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3.เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1.ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
2.การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2.แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง       ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

 

 
   
     

Warning: Unknown: open(/tmp/session/sess_2a960eb7e5014afd6b8c7aedae71a05a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp/session) in Unknown on line 0